Coraz częściej właściciele firm chcą rozwijać przedsiębiorstwo w takim kierunku, który pozwoli pracownikowi na większą swobodę, a co za tym idzie wzbudzi w nim poczucie odpowiedzialności za zadanie, którego się podejmuje. Odchodzi się od pojęcia manager, dyrektor, czy kierownik, a działem zaczyna zarządzać team leader. Takie podejście to możliwość większej swobody, ale również posiadania umiejętności samodyscyplinowania i organizacji pracy własnej. Należy  jednak pamiętać, że dążąc do zwiększenia samodzielności pracownika, zaufanie mu i powierzanie wielu różnorodnych zadań wiąże się z przeorganizowaniem dotychczasowych praktyk w firmie. 

Pracownik jako motor napędowy firmy

Zespół jest podstawą do osiągania zamierzonych celów. Musi być dobrze prowadzony, ale istotnie, żeby działała tutaj zasada partnerstwa. Ważna jest równowaga – wykluczone jest tylko i wyłącznie wymaganie czegoś od pracownika. Ludzie, którzy nie są jedynie krytykowani, a czują się docenieni i wspierani w decyzjach, dają od siebie stokroć więcej. Zespół potrzebuje czuć wpływ na postawione sobie cele. Partycypacja daje możliwości delegowania zadań osobom niższego szczebla, a co za tym idzie realizowania własnych ambicji i wychodzenia przed szereg, w celu podejmowania nowych wyzwań. Należy jednak pamiętać, że całe to przedsięwzięcie decyduje o powodzeniu lub niepowodzeniu danego procesu w firmie. Źle delegowane zadania, osobom nie mającym odpowiednich kompetencji i cech charakteru, mogą prowadzić do osłabienia pozycji firmy i wewnętrznych konfliktów. Warto w pierwszej kolejności odpowiednio przeszkolić daną osobę, zobaczyć w czym sprawdza się najlepiej i jakie obowiązki w pracy lubi najbardziej wykonywać. Zawsze należy dostosowywać zadania do doświadczenia, kompetencji, cech charakteru i odpowiedzialności. Jest to na pewno kosztowne i zawsze ryzykowne przedsięwzięcie, ale patrząc perspektywistycznie, dobrze wydelegowane zadania to lepiej prosperująca i zgrana firma. 

Współpracownik, które dostaje określone zadania do zrealizowania musi widzieć w tym korzyść dla siebie. Dla niektórych to chęć rozwoju, poznania firmy od innej strony, czy dogłębne zaznajomienie z branżą. Jeszcze dla innych to realizacja własnych ambicji, poczucie władzy i niezależności. Im bardziej rozbuduje się procesy w zarządzaniu partycypacyjnym, tym wyższy jest stopień zaangażowania pracowników. Istotnym elementem są szkolenia, które podnoszą poziom umiejętności, a lepiej podejmowane decyzje przynoszą korzyść dla całej organizacji. Podejmowanie decyzji przez współpracowników może posiadać różne formy, od ustalania grafiku po organizacje budżetu. Ważnym elementem jest również nagradzanie, za podejmowanie się nowych ról, ponieważ to motywuje do dalszego działania i pogłębiania wiedzy.

Jakość i umiejętność współpracy

Obecny rynek zmienia się w zawrotnym tempie. Podczas zakładania lub prowadzenia firmy może dojść do wielu sytuacji osłabiających pozycję rynkową i destabilizujących pomysły i założoną strategię. Pomimo to przedsiębiorstwo, które jest dobrze zarządzane, a pracownicy czują się docenieni i mają możliwości rozwoju, ma szansę rozwinięcia skrzydeł. Jakość prowadzenia biznesu przekłada się na to jak będzie on prosperował w przyszłości. W większości organizacji nie ma możliwości, aby każde decyzje podejmował szef. Z tego względu potrzebna jest partycypacja, która pozwala pracownikowi na podjęcie kluczowych decyzji w rozwoju firmy.