HR jest prężnie rozwijającą się branżą, ze względu na rozwój rynku, nowe miejsca pracy i potrzebę zatrudniania nowych pracowników. Wybór na określone stanowisko odpowiednio wykwalifikowanej osoby, nie jest taki prosty, a przecież każdy przedsiębiorca chce mieć dobrego pracownika na długie lata. W takim wypadku jak powinien wyglądać idealny HR-owiec?

Czym się zajmuję HR-owiec?

HR-owiec jest odpowiedzialny za zatrudnione w firmie osoby i za ich komfort pracy. Ponadto bierze udział w rekrutowaniu potencjalnych pracowników, aby wpasowali się w kanony i standardy panujące w przedsiębiorstwie. Ściślej rzecz ujmując, HR-owiec zajmuje się zasobami ludzkimi, a oprócz wiedzy o kulturze i procedurach w organizacji, powinien mieć też odpowiednie cechy osobowościowe.

Jakie cechy powinien mieć HR Business Partner?

Według badań, prowadzonych przez RBL Group wraz z Ross School of Business z Uniwersytetu w Michigan, określono kompetencje jakimi powinien wykazywać się pracownik działu Human Resources. Osoba na takim stanowisku, musi potrafić aranżować i zarządzać ludźmi w taki sposób, aby ich kompetencje i kreatywność pozytywnie wpływały na rozwój firmy. Ponadto ważna jest wiarygodność w działaniu, oraz myślenie strategiczne, aby procesy w firmie zachodziły w sposób prawidłowy. W pracy z zasobami ludzkimi równie potrzebna jest pomysłowość i umiejętność wdrażania innowacji. Stanowisko HR-owca bardzo dynamicznie się zmienia, a na rynku pojawiają się nowoczesne narzędzia i technologie ułatwiające pracę w tej branży. W związku z tym, bardzo ważny jest ciągły rozwój, ale także umiejętność dostosowania się do zmieniającego środowiska. Wiedza HR-owca powinna być wszechstronna, oparta o działania związane ze szkoleniami nowych pracowników, rekrutacją, oraz analizą rynku pod kątem Employer Brandingu. Stanowisko w dziale Human Resources, daje duże możliwości samodzielnego kształtowania programów rozwojowych i odkrywania talentów wśród pracowników. HR Business Partner z zaangażowaniem powinien śledzić trendy związane z nadzorowaniem efektywności, kapitałem ludzkim, oraz organizacją i zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Jakie cechy kształtują znakomitego specjalistę ds. Kadr i Płac?

Znakomity specjalista ds. Kadr i Płac, to osoba, która nabyła umiejętności, pozwalające na pracę z danymi. Jednak nie jest tu ważna tylko dociekliwa analiza dokumentów, ale także umiejętność samodzielnego organizowania i planowania czasu pracy. Specjaliści ds. kadr i płac pracują przy użyciu systemów kadrowo – płacowych. W prawie związanym z finansami i kadrami, zachodzi bardzo dużo zmian, a więc istotnym elementem jest, orientacja na dynamicznie zmieniające się przepisy. Sprawne wykorzystanie wiedzy dotyczącej norm wynagrodzeń i prawa pracy, bardzo ułatwia pracę na tym stanowisku. Wykonując ten zawód, pracownik powinien cechować się dużą cierpliwością i samozaparciem, ponieważ umiejętne odnalezienie się w trudnych sytuacjach prawno – organizacyjnych i związanych z samym pracownikiem jest niełatwym zadaniem. Wiedza merytoryczna specjalistów ds. Kadr i Płac, jest niezbędna przy realizacji nowych projektów, związanych np. z przystosowaniem do pracy nowych programów hr-owych, które ułatwiają komunikację pracownik – pracodawca.

Dla kogo HR?

Hr jest odpowiedni dla każdego, kogo interesuje praca z ludźmi i skrupulatną analiza dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Osoby, które lubią nawiązywać nowe kontakty, są otwarte i odważne w sprawach biznesowych, dobrze odnajdą się w roli HR Business Partner. Ludzie z umysłem analitycznym i z szeroką wiedzą z zakresu prawa pracy, powinny wybrać drogę, jako specjalista ds. Kadr i Płac.