Tarcza antykryzysowa ma za zadanie wspomóc przedsiębiorstwa w walce ze skutkami epidemii Covid 19. Z powodu koronawirusa wiele firm potrzebuje wsparcia, które ograniczy masowe zwalnianie pracowników, a także utrzyma działalność na rynku.


Zwolnienie z ZUS

Młodociani pracownicy, po wejściu w życie tarczy 2.0, nie są wliczani do ubezpieczenia społecznego. Ponadto firmy, które zgłoszą do ubezpieczeń od 10 do 49 osób, przez trzy miesiące będą zwolnieni ze składek ZUS do 50% wartości składek, które wynikają z raportów rozliczeniowych. Wcześniej ten przepis dotyczył tylko przedsiębiorstw do dziewięciu pracowników. Płatnicy, którzy są spółdzielniami socjalnymi mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek, niezależnie od liczby pracowników, ale musieli być płatnikami przed pierwszym kwietnia. 

Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników z FGŚP

Podczas wprowadzenia przez pracodawcę postoju ekonomicznego, może on zmniejszyć do 50% pensje pracowniczą. Co za tym idzie, pracownik, który z powodu epidemii nie wykonuje swojej pracy, jego pensja może zostać obniżona o połowę. Inną możliwością jaką daje tarcza antykryzysowa 2.0 przedsiębiorcom, jest ograniczenie wymiaru czasu pracy do 20%. Pracownik ma wtedy zmniejszone zarobki proporcjonalnie do etatu, który wypracował. Firmy mają możliwość skorzystania z dofinansowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z FGŚP. Przyznanie dofinansowań z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wymaga złożenia wniosku przez pracodawcę (art. 15g ust. 1) do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.

Świadczenia postojowe

Przed epidemią świadczenia postojowe były możliwe do zrealizowania jednorazowo, liczba ta została zwiększona do trzech świadczeń. W momencie, gdy dana osoba będzie chciała, aby zostało mu ono przyznane ponownie, musi mieć ona oświadczenie uprawniające do jego odbioru. W oświadczeniu należy wskazać, że sytuacja materialna w jakiej obecnie znajduję się składający wniosek, w żadnym stopniu nie uległa poprawie. Nie wcześniej niż w miesiącu, po którym zostało wypłacone świadczenie postojowe, możemy dostać kolejne. W momencie, gdy np. w czerwcu wypłacono pierwsze świadczenie, to następnego można się spodziewać nie wcześniej niż w lipcu.

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy

Wniosek złożony np. 20 kwietnia, uprawnia do tego, aby dofinansowanie otrzymać 1 kwietnia. Wynika z tego, że pomoc z PUP jest wypłacana od miesiąca, a nie od dnia złożenia wniosku. Tarcza antykryzysowa 2.0 zmieniła obowiązek utrzymania zatrudnienia. Jeżeli zatrudniony chce otrzymać dofinansowanie, nie może przejść na bezrobocie przez cały okres trwania wsparcia z PUP. Po zakończeniu dofinansowania, zatrudnienie nie musi być utrzymywane.

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorców

Mikroprzedsiębiorcy mogą starać się o pożyczkę w wysokości do 5000 zł. Pożyczka będzie umorzona, jeżeli działalność zostanie utrzymana przez co najmniej trzy miesiące, od momentu, w którym została ona udzielona.

Do sejmu trafiła kolejna tarcza, a jej ustalenia są weryfikowane przez Sejm i zapewne niedługo zostaną zatwierdzone. Co zakłada tarcza antykryzysowa 3.0?

Zawieszenie spłaty kredytu studenckiego 

Rząd ma w planie zawiesić spłaty kredytów studenckich, a co za tym idzie rozszerzyć ją również o odsetki. Nie będzie wtedy wymogu opłacania raty kapitałowej i odsetkowej do 6 miesięcy. Ustawy mają również pozwolić na planowe zakończenie obecnego roku szkolnego i przeprowadzenie wszystkich wymaganych egzaminów, aby móc we wrześniu rozpocząć rok szkolny. 

Załatwienie większości spraw drogą elektroniczną 

Abonenci będą mieli możliwość rozwiązać umowę telekomunikacyjną np. poprzez email. Usługi natomiast będzie można monitorować w oparciu o czas lub ilości wykorzystywanych danych. Platforma ePUAP udostępnia funkcje do wysyłki pisma do sądu powszechnego. Tarcza 3.0 ma też na celu udostępnienie możliwości przekazywania klientom informacji o stanie konta ubezpieczonego. 

Zasiłek opiekuńczy

W momencie zamknięcia placówek oświatowych, opiekun małoletnich może ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie on dotyczył dzieci poniżej 18-ego roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub dziecka, które potrzebuje kształcenia specjalnego. W przypadku, gdy osoba sprawująca opiekę nad małoletnim np. niania nie może jej kontynuować z powodu koronawirusa, również taki zasiłek przysługuje. 

Tarcza antykryzysowa ma na celu wspomóc i chronić wszystkich obywateli i przedsiębiorstwa przez skutkami Covid 19. Obecna sytuacja gospodarcza jest na pewno trudna dla wszystkich, a  koszty epidemii powinny być sprawiedliwie podzielone. Wszystko musi być solidnie przemyślane i adekwatne do możliwości poszczególnych sektorów. W zamyśle tarczy antykryzysowej jest dbałość o sfery życia społeczeństwa i gospodarki w całej Polsce, Ponadto jest ona uznawana za jedną z największych pomocy w kraju.